Blankett för ordinarie vandringar 2018

Bitmap Bitmap
SVENSKA FOLKSPORTFÖRBUNDET
Medlem i Internationella Folksportförbundet IVV
UPPGIFTER FÖR IVV´s OCH SFF´s
VANDRARKALENDRAR    2018.
Vandringens namn:  
Datum:  
Start / Mål:  
Adress till startstället:  
Starttid:  
Distanser:  
Arrangör:   Nr:  
Klassiker: Stora:   Lilla:  
Upplysningar:    
 
Telefonnr:  
E-post:  
Hemsida:  
Vandringens namn:  
Datum:  
Start / Mål:  
Adress till startstället:  
Starttid:  
Distanser:  
Arrangör:   Nr:  
Klassiker: Stora:   Lilla:  
Upplysningar:    
 
Telefonnr:  
E-post:  
Hemsida:  
  OBSERVERA!!!
Alla marscharrangörer måste insända en uppgiftsblankett för vart och ett av sina arrangemang 
under år 2018 till SFF´s kansli senast den 10 september 2017 för den internationella kalendern              
och 15 OKTOBER - 2017 för Aktivitetskalendern. Tag därför kopior av denna blankett
Om ytterligare uppgifter önskas införda i SFF´s aktivitetskalender kan dessa noteras på baksidan
av blanketten. Medtagas dock endast om utrymmet i kalendern tillåter införande.
De arrangemang som ej anmälts i tid kommer att tas in på hemsidan fortlöpande.
              V af S

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS